wymogi-dofinansowanie-loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja o nazwie „Zakup wyposażenia, sprzętu oraz pomocy w celu otworzenia działalności gospodarczej poprzez prowadzenie mobilnej szkoły jogi”.

Operacja mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie na rynek usług z zakresu prowadzenia mobilnej szkoły jogi poprzez zakup wyposażenia, sprzętu oraz pomocy do ćwiczeń.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Z wielką radością witam Cię gorąco w słonecznych progach mojej Szkoły Matahari Yoga
(matahari ind. słońce).

Mam na imię Małgosia, a miejsce które tworzę
– tak jak nasza wewnętrzna natura –
podlega podstawowemu prawu zmienności.

KILKA SŁÓW O MNIE

Z wielką radością witam Cię gorąco w słonecznych progach mojej Szkoły Matahari Yoga (matahari ind. słońce). Mam na imię Małgosia, a miejsce które tworzę – tak jak nasza wewnętrzna natura – podlega podstawowemu prawu zmienności. Mobilny charakter Szkoły potwierdza tę tezę i daje mi ogromną wolność oraz swobodę w doborze przestrzeni do spotkania z Tobą. Droga, która doprowadziła mnie do tego miejsca rozpoczęła się na poziomie pracy i poznawania własnego ciała, uzupełniając z czasem poznanie o kolejne, głębsze jego warstwy.

Radykalny wpływ na profil obecnej postawy wywarło spotkanie z Kinezjologią Stosowaną kierując moje zainteresowania ku biologii totalnej. Pozwoliło mi to jeszcze lepiej zrozumieć mądrość naszego ciała i zwrócić się do naszego wnętrza z należytą narracją, co w konsekwencji zrewolucjonizowało moje życie. Okazuje się, że nasze ciało to najlepsze źródło informacji o stresie i braku równowagi strukturalnej, biochemicznej i psychicznej. Stąd, tak chętnie wprowadzam na zajęciach ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej usprawniające system cielesno-intelektualny człowieka. Lubię nazywać swój autorski styl jogą kinezjologiczną, dążę do odkrywania i usuwania zakłóceń wewnętrznej równowagi. 

Kolejnym kluczowym zwrotem w moim życiu stał się Kurs Medytacyjny Vipassanana, potwierdzający słuszność drogi, którą intuicyjnie wybrałam.

W ramach uzupełnienia holistycznego podejścia do naszego ciała wykonuje również terapeutyczny masaż Lomi Lomi. 

Niech moja praca i mój rozwój przyniesie innym radość odkrywania siebie, a potrzebującym da odpowiednią pomoc.